Porządek mszy św.

Najważniejsze informacje o nabożeństwach

Kancelaria

Godziny urzędowania kancelarii

Kontakt

Adres i informacje kontaktowe

DTransmisja Mszy Św. Transmisja Mszy Św. Gallery Galeria Diecezja Gliwicka Diecezja Gliwicka

Informacje podstawowe

Kaplice:

 • Kościół pw. Świętej Trójcy (kościół ormiański)
 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boromeuszek (ul. Zygmunta Starego 19)
 • pw. św. Matki Bożej Królowej Pokoju w Domu Zakonnym Sióstr de Notre Dame (ul. Górnych Wałów 21) /dom zamknięty/
 • pw. św. Klary w Domu Sióstr Felicjanek (ul. Jana Pawła II nr 7)
 • pw. Chrystusa Zmartwychwstałego w Szpitalu Wielospecjalistycznym (ul. Kościuszki 1)


Miejscowości i ulice nalezące do parafii:
Aleja Przyjaźni, Arkońska, Bajana, Częstochowska, Drozdów, Dunikowskiego, Dworcowa nr parzyste, Gorzołki, Górnych Wałów 1-27 nieparzyste, Jagiellońska 1-3a, Jana Pawła II nr 5-11, 4-20, Jaskółcza, Kłodnicka 10-16, Kochanowskiego, Kokoszki, Konarskiego, Kosów, Kościuszki 1-11 i 2-6, Królowej Bony, Lutycka, Łokietka, Łużycka 2-2c, Marzanki, Mikołowska, Mitręgi (dawna Wileńska), Moniuszki, Nasyp, Nowy Świat, Opawska, Piramowicza, Piwna 2-6 (parzyste), Pszczyńska 1-39 i 2-46, Rybnicka 1-29 i 2-54, al. Sikornik, Skowrończa, Sobótki, Solskiego, Stalmacha, Ks. Marcina Strzody, Wrocławska, Ziemowita, Ziębia, Zimnej Wody

Szkoly:
Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 23, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 - w nim: Liceum Ogólnokształcące nr 1 i Gimnazjum nr 14.

Zgromadzenia zakonne:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Franciszka CSSF
  44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II nr 7, tel. 032/230-89-46
 • Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza SMCB
  44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 19, tel. 032/231-47-75


Parafia prowadzi ksiegi:
chrztów, ślubów i zgonów od 1906 r.

Historia:
Gwałtowny rozwój miasta pod koniec XIX w. skłonił rajców miejskich do podjęcia starań o budowę w Gliwicach nowego kościoła. Dokument Kurii Książęcobiskupiej we Wrocławiu, zezwalający na budowę kościoła, wystawiono w 1890 r. Plac pod budowę, o wartości 40.000 ówczesnych marek niemieckich, był darowizną miasta. Ponadto miasto Gliwice na budowę kościoła przeznaczyło dalszych 60.000 marek
część kosztów pokryła Kuria wrocławska. Resztę funduszy pozyskano dzięki wielkiej hojności ówczesnych mieszkańców miasta (suma kosztów budowy: 493.221 marek niemieckich). 4 maja 1896 r., po uroczystej Mszy św., proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ks. Paweł Buchali, wybrał na placu budowy pierwszy szpadel ziemi, a 23 listopada tegoż roku poświęcono kamień węgielny pod nową świątynię w stylu neogotyckim, według projektu rodowitego bytomianina, prof. Heera, mieszkającego w Wiedniu. Prace budowlane wykonywali miejscowi rzemieślnicy. Wyposażenie wnętrza jest dziełem Zakładu Sztuki Kościelnej Buhla z Wrocławia.
8 listopada 1899 r. budowniczy kościoła, ks. Paweł Buchali, poświęcił nowy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i odprawił w nim pierwszą Mszę św. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał 16 maja 1900 r. książę - biskup wrocławski, kard. Jerzy Kopp.
Nowo wybudowany kościół był początkowo kościołem filialnym parafii Wszystkich Świętych, a wikary tejże parafii, ks. Józef Jagło, został jego pierwszym lokalistą. W 1906 r. przy kościele zaczęto prowadzić księgi metrykalne: chrztów, pogrzebów i ślubów. Kanoniczne erygowanie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła nastąpiło 15 stycznia 1908 r., a pierwszym jej proboszczem został ks. prałat Józef Jagło (zm. 9 września 1949 r.).
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez wydzielenie z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła powstały następujące gliwickie parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz NMP Matki Kościoła, a także część parafii MB Częstochowskiej.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II erygował diecezję gliwicką, a parafialny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności kościoła katedralnego.
W kwietniu 1995 r. architekci: mgr inż. Piotr Fischer i Henryk Nawratek z Gliwic opracowali projekt przebudowy i wystroju istniejącej w kościele salki katechetycznej na kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. W piątą rocznicę ustanowienia diecezji uroczystego otwarcia kaplicy dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek.
W sierpniu 1998 r. wyżej wspomniani architekci opracowali kompleksowy projekt wnętrza katedry "Renowacja 2000", obejmujący: zmianę systemu ogrzewania, wykonanie krypty grzebalnej, modernizację prezbiterium, częściową zmianę posadzki kościoła, konserwację i powrót do pierwotnej kolorystyki ołtarzy, zmianę oświetlenia wnętrza katedry i malowanie ścian. Na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach w prezbiterium ustawiono: ołtarz papieski (konsekrowany przez bpa Jana Wieczorka 17 czerwca 2000 r.), ambonkę, tron papieski, krzyż procesyjny i świeczniki, a na ścianie - tablicę upamiętniającą historyczne wydarzenie, autorstwa Zygmunta Brachmańskiego, artysty z Katowic.
We wrześniu 2001 r. rozpoczęto budowę Katedralnego Domu Jana Pawła II według projektu opracowanego przez mgr inż. arch. Mariana Polaka.
Z historii kościoła pw. Świętej Trójcy: Pierwotny kościół ufundował w 1409 r. Michał Pillcator, starosta na zamku gliwickim. Drewniany kościółek wraz z przylegającym szpitalem uległ w 1813 r. znacznemu uszkodzeniu na skutek pożaru. Obecny, murowany kościół klasycystyczny pochodzi z lat 1836-38. Ostatnia renowacja kościoła odbyła się w 1959 r.
W latach 1872-1922 kościół był w rękach starokatolików. Od 1922 do 1941 r. odprawiano tu katolickie nabożeństwa dla głuchoniemych. 1 kwietnia 1941 r., z polecenia burmistrza ówczesny zarządca kościoła, ks. Józef Jagło, został zmuszony do ponownego oddania go gminie starokatolickiej, popieranej przez nazistów. Od 1945 r. świątynia jest miejscem kultu katolików obrządku ormiańskiego.

:: wstecz
logotyp_UE.jpg Stałe informacje

Od poniedziałku do soboty o godz. 17.30 różaniec

Wydarzenia parafialne

Roraty dla dzieci i mlodzieży od poniedziałku do piatku o godz. 17.30 - Zapraszamy!

Dorosłych zapraszamy w sobote o godz. 8.00!

wydarzenia katedralne

Pasterka - O godz. 24.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Kopca, zapraszamy!

Kalendarz parafialny


tel. (32) 230 89 45 - parafia /kancelaria/
tel. (32) 230 89 47 - ks. wikarzy
info@katedra.gliwice.pl