Porządek mszy św.

Najważniejsze informacje o nabożeństwach

Kancelaria

Godziny urzędowania kancelarii

Kontakt

Adres i informacje kontaktowe

DTransmisja Mszy Św. Transmisja Mszy Św. Gallery Galeria Diecezja Gliwicka Diecezja Gliwicka

Nasza diecezja

Diecezja Gliwicka jest jedną z najmniejszych obszarowo diecezji w Polsce. Obejmuje ona teren o powierzchni 2 250 km2, podzielony na 18 dekanatów obejmujących 153 parafii. W 136 parafiach pracuje duchowieństwo diecezjalne, zaś 17 parafii prowadzi duchowieństwo zakonne. Na tym niewielkim terenie mieszka około 749 800 osób, z czego około 681 000 to katolicy.

Duszpasterstwo skierowane jest wokół 153 kościołów parafialnych i 56 kaplic publicznych i półpublicznych. Posługę duszpasterską sprawuje 344 kapłanów diecezjalnych i 138 kapłanów zakonnych. Na terenie diecezji w 40 domach zakonnych żeńskich mieszka i pracuje 208 sióstr zakonnych z 16 różnych zgromadzeń.

 

 

Ogólna statystyka diecezjalna

Powierzchnia diecezji ok. 2 250 km2
Liczba mieszkańców ok. 749 800
Liczba wiernych ok. 681 000
Dekanaty 18


Parafie 153
- prowadzone przez księzy diecezjalnych 136
- prowadzone przez kapłanów zakonnych 17


Kościoły parafialne 152
Kościoły filialne 22
Kaplice parafialne 1
Kościoły w budowie 6
Kościoły publiczne i półpubliczne 56


Księża diecezjalni 344
- inkardynowani 328
- nieinkardynowani 16


Księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym 238
Księża pracujący poza duszpasterstwem parafialnym 29
Księża pracujący w duszpasterstwie poza granicami kraju 9
Księża w innych diecezjach kraju 7
Księża na studiach specjalistycznych 7
Emeryci i reńciści 49


Zgromadzenia zakonne męskie 11
Domy zakonne męskie 25


Zgromadzenia zakonne żeńskie 16
Domy zakonne żeńskie 40
Siostry zakonne 208


Alumni 88


Nadzwyczajni szafarze Komunii św. 311

 

 

Dane kontaktowe

Kuria Diecezji GliwickiejKuria Diecezjalna
ul. Łużycka 1 (mapa online)
skr. poczt. 196
44-100 Gliwice
tel. (032) 230 71 42
fax (032) 230 78 88
www.kuria.gliwice.pl
kancelaria@kuria.gliwice.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 16:00.

logotyp_UE.jpg
facebook Katedra Gliwice
Stałe informacje

Katedra Gliwicka transmisja Mszy św. i nabożeństw

Wydarzenia parafialne

 

wydarzenia katedralne
Kalendarz parafialny


tel. (32) 230 89 45 - parafia /kancelaria/
tel. (32) 230 89 47 - ks. wikarzy
info@katedra.gliwice.pl