Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Święcenia Biskupie – 7 stycznia 2018

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia Święta

25-lecie bpa Jana Kopca