Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi 2020

Czcigodni Współbracia w kapłańskiej posłudze,
Drodzy Diecezjanie!

Każdego roku czas wiosenny, w blasku Zmartwychwstałego Zbawiciela, zwiastuje wyczekiwany termin udzielania święceń kapłańskich nowym zastępom świadomie przygotowanych kandydatów do tej posługi, absolwentów naszego Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego z siedzibą w Opolu.

W takim momencie zwykle ożywa wdzięczność za dar nowych kapłanów oraz nadzieja, że posługa wiary w naszych parafiach będzie kontynuowana, a bogactwo łaski sakramentów oraz mądrości Dobrej Nowiny o zbawieniu, przekazane przez Zbawiciela Kościołowi świętemu, nie dozna uszczerbku. Takie myśli towarzyszą nam w tej chwili, gdy z radością oczekujemy na dzień 30 maja, wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, gdy za łaską Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, do grona prezbiterów, przez uroczyste święcenia, zostaną włączeni następujący kandydaci:

  1. Michał Paweł Brzezina z parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach,
  2. Patryk Łukasz Gawłowski z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,
  3. Paweł Piotr Kaczmarczyk z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach,
  4. Paweł Stanisław Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach,
  5. Marcin Mateusz Maciejczyk z parafii św. Andrzeja w Zabrzu,
  6. Adam Józef Pietrowski z parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie,
  7. Zbigniew Marian Śniechota z parafii św. Mikołaja w Lublińcu,
  8. Tomasz Michał Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy.

Tegoroczna pora wyznacza nam zupełnie odmienne uwarunkowania, dotychczas nam nieznane. Uwzględniając utrzymujące się obostrzenia w zakresie dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzeń informuję, że święcenia odbędą się o godzinie 10:00 w dwóch grupach równocześnie. W katedrze gliwickiej przez moją posługę święcenia przyjmie czterech kandydatów: Paweł Korlaga, Marcin Maciejczyk, Zbigniew Śniechota i Tomasz Wolnik. Natomiast biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki będzie szafarzem święceń w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach dla kandydatów: Michała Brzeziny, Patryka Gawłowskiego, Pawła Kaczmarczyka oraz Adama Pietrowskiego. Taki podział jest podyktowany ograniczoną liczbą osób mogących uczestniczyć w podniosłych obrzędach. Z tego względu proszę o wyrozumiałość i zaproszenie nieprzekraczalnej liczby 25 gości dla poszczególnego kandydata. Serdecznie proszę o godny udział w tej wyjątkowej chwili i zastosowanie się do wyznaczonego porządku w świątyniach.

Gorąco polecam modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanów, by byli otwarci na podjęcie służby dla Kościoła świętego w diecezji gliwickiej, obdarzeni wrażliwym sercem i umysłem na śpieszenie współczesnemu człowiekowi z nadzieją prowadzącą ku dojrzałości.

Gliwice, 5 maja 2020 r.
Wasz biskup
+ Jan Kopiec