Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi 2022

Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku ze święceniami kapłańskimi w 30. roku posługiwania diecezji gliwickiej

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Umiłowani Siostry i Bracia!

W trzydzieści lat od ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II naszej diecezji gliwickiej, jako wspólnota wiary stajemy przed naszym Panem z zapewnieniem o realizowaniu Jego nakazu „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 19-20). Każdy wierzący w Chrystusa posiada świadomość, że zadanie to szczególnie wypełnione może być tylko przez posługę kapłanów, których wybiera i ustanawia sam Zbawiciel przez posługę Kościoła Świętego. Ta prawda napełnia nas radością niemal każdego roku, gdy otwieramy się na działanie łaski Bożej, dzięki której wyrastają nowe zastępy odważnych w wierze osób, podejmujących decyzję o włączeniu się w wypełnianie zadań, postawionych przez Jezusa Chrystusa Kościołowi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w naszej diecezji święcenia prezbiterów wiążemy z wigilią uroczystości Zesłania Ducha Świętego, bo On – trzecia Osoba Trójcy Świętej – napełnia naszą świętą wspólnotę tchnieniem swojej łaski, uzdalniającej do kroczenia za głosem Zbawiciela.

Z radością trwamy we wdzięczności, kierowanej do całego Kościoła Gliwickiego za kolejne owoce wysiłków, mających poprowadzić do pomnożenia zastępu kapłanów naszej diecezji. Widomym owocem tych działań jest pomyślna decyzja Rady Moderatorów Seminarium Duchownego o dopuszczeniu do święceń kapłańskich w stopniu prezbitera naszych Drogich Diakonów, którymi są:

1. dk. Daniel Bembenek – z parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach,

2. dk. Krzysztof Czerner – z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach,

3. dk. Rafał Grajczyk – z parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach-Pniowcu,

4. dk. Rafał Kwieciński – z parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach-Pniowcu

5. dk. Przemysław Pawlak – z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej,

6. dk. Dawid Pytlik – z parafii św. Józefa w Zabrzu.

Wymienieni po imieniu nowi pracownicy w Winnicy Pańskiej naszej diecezji wzmocnią zastęp już posługujących sług Jezusa Chrystusa. Z pewnością swą radość wyrażają w sposób szczególny Rodzice i Najbliżsi nowo wyświęconych kapłanów, bo wśród tych Drogich Osób wykuwał się fundament ich kapłańskich myśli i planów. Nie mniejszą radość przeżywają parafie, z których się wywodzą, a których wiara Duszpasterzy i wszystkich osób złączonych z Kościołem parafialnym i całą żywą wspólnotą wierzących rysowała w miarę dojrzały obraz życia łaski, którą warto szczerze, poprzez służbę kapłańską, umacniać i rozwijać. Ten wzgląd wzmacniany jest wyczuwalnym zatroskaniem, którego powód jest dostrzegalny: ów podniosły moment dla naszej diecezji przypada na trudne doświadczenia Kościoła w całym świecie, związane z obawą, że naprawdę możemy wnet odczuwać brak ofiarnych kapłanów dla zapewnienia łączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Dzień udzielania święceń kapłańskich stanowi prawdziwą uroczystość całej diecezji. Posługę szafarza święceń wypełnię w sobotę, dnia 4 czerwca br., czyli w wigilię Zesłania Ducha Świętego, o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Gliwicach. Zwracam się do wszystkich Drogich Diecezjan, by tego dnia szczególnie otaczali naszych młodych Przyjaciół swą modlitwą i szczerą życzliwością. Dla każdego, kto chciałby osobiście towarzyszyć podniosłym ceremoniom święcenia nowych kapłanów w katedrze zawsze znajdzie się miejsce. A wszystkich, pozostających w domach, zwłaszcza osoby starsze, chore, zajęte niezbywalnymi pracami, proszę o modlitewne włączenie się w pomnażanie naszej wdzięczności dla Bożej Opatrzności, dzięki której może nasza diecezja wzmocnić się o sześciu nowych kapłanów.

Na znak umacniania naszej więzi nadprzyrodzonej z Jezusem Chrystusem, Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Dobrym Pasterzem z serca błogosławię całej wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego.

Gliwice, 21 maja 2022 r.

Wasz biskup

† Jan Kopiec

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Studium Muzyki Kościelnej nabór 2022

Diecezjalna Szkoła Muzyczna

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia

ks. Łukasz 6. rocznica święceń

ks. Łukasz i jego koledzy rocznikowi. Msza św. z okazji rocznicy święceń