Kategorie
Info Parafia

Paczka dla Ukrainy II

Drodzy Parafianie!

Ponownie, jak to było w marcu – Caritas gliwicka wspólnie z parafiami naszej diecezji, pragnie włączyć się w akcję: PACZKA DLA UKRAINY II EDYCJA. W marcu, dzięki licznej odpowiedzi naszych parafii na w/w akcję, do rodzin ukraińskich z naszej tylko diecezji trafiło ponad 2500 paczek.

Ważne, aby paczka została przygotowana według szczegółowych instrukcji. Znajduje się tam szczegółowy opis produktów, wymiary i waga kartonu. Skompletowane i gotowe paczki należy przynieść do placówki Caritas przy ul. Ziemowita 2, w Gliwicach. Tak przygotowane paczki zostaną wysłane za pośrednictwem Caritas do rodzin na Ukrainie. Jedna paczka zapewni kilkuosobowej rodzinie produkty na około tydzień.

Instrukcja do wydrukowania (na dole strony), oraz na stronie www.caritas.pl/paczkadlaukrainy.

Uwaga: paczka nie może być zaklejona – zamknie ją, po sprawdzeniu zawartości, pracownik lub wolontariusz Caritas.

Instrukcja przygotowania PACZKI DLA UKRAINY

 1. Opakowania kartonowe z logo Caritas (wymiary 53 cm x 40 cm x 26 cm) trafiły do Caritas gliwickiej, skąd puste będzie można pobrać m.in. dla: wspólnot parafialnych, osób prywatnych, wszystkich, którzy chcą się zaangażować w akcję charytatywną PACZKA DLA UKRAINY.
 2. Poszczególne grupy, wspólnoty, rodziny wypełniają karton produktami największej potrzeby zgodnie z sugerowaną listą produktów (Załącznik), lub przynoszą same produkty, które później zostaną spakowane do paczki przez wolontariuszy parafialnych.
 3. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna, jednakże musi być zamknięta i zabezpieczona.
 4. Paczka nie powinna przekraczać wagi 18 kg.
 5. Paczka powinna zawierać zawsze produkty z trzech kategorii:
  • żywność z długim terminem ważności (np. makaron, ryż, konserwy, puszki)
  • produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki)
  • artykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, pasta do zębów, plastry opatrunkowe)
 6. Do paczki nie wkładamy ubrań!
 7. Przygotowana paczka powinna być gotowym zestawem produktów (wypełnionym do pełna i bez potrzeby uzupełnienia), możliwym do przekazania rodzinie na Ukrainie.
 8. Skompletowane i gotowe paczki prosimy przewieźć do magazynu Caritas w Gliwicach, ul. Ziemowita 3.

Lista produktów do wydrukowania (poniżej).

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia Święta

List pasterski Biskupa Gliwickiego na Adwent 2022 roku

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Drodzy Diecezjanie!

Z Bożej łaskawości z nadzieją i miłością stajemy przed otwierającą się dla nas okazją na kolejne spotkanie z Chrystusem, Panem ludzkich dziejów i naszym Zbawicielem. Tym rytmem żyjemy, wznosimy do nieba nasze tęsknoty, spoglądamy z nową silą na możliwości pomnażania dobra i pokoju we własnych sercach, a także w naszej ludzkiej wspólnocie z bliźnimi. Okres Adwentu, poprzedzający radosne przyjście na nasz ludzki świat Syna Bożego, przemawia do nas wyjaśnieniem, że na coś ważnego oczekujemy, czegoś się spodziewamy. To ogarnia nie tylko wymiar całego wszechświata, ale także konkretnego stworzenia w jego indywidualnej sytuacji. W każdym przypadku oczekiwanym uzasadnieniem ma być ożywienie naszego duchowego związku z naszym Panem i Zbawicielem, którego wysławiamy najpełniej jako Króla i Pana Wszechświata. On najpełniej wchodzi w dzieje świata, przez co jest obecny nieustannie w naszych myślach, tęsknotach i postawach zaufania, jakie kierują się z naszych ludzkich serc do Pana życia i śmierci. Tego wymiaru nie zdołamy pominąć, nawet przez odwracanie się ku przemijającym pragnieniom, chociażby nawet jednego z nas, bo w zakończeniu ziemskich dróg, na pewno spotkamy Jego dobrą twarz.

Okres oczekiwania na przyjście Pana objawia każdego roku zmieniające się warunki toczącego się życia na całym świecie, kiedy powinniśmy odkrywać nowe impulsy, a przez to z nową energią poszukiwać sposobów pogłębiania naszego związku z przychodzącym do nas Zbawicielem. Tak postrzegamy z wdzięcznością wezwania Ojca Świętego Franciszka, by każdy wyznawca Chrystusa rozeznawał, w czym mógłby wzmocnić głoszenie Dobrej Nowiny w swoim środowisku; papież zaprasza też nas, by w dyskusjach o synodalnej aktywności rozbudzać wymianę myśli, nowych dróg docierania do serc ludzkich, szczególnie ludzi młodych; nie brakuje papieżowi zatroskania, by przywrócić autentyczną wzniosłość małżeństwu i rodzinie, nie zapominając o uszlachetnianiu naszej ludzkiej godności; nie traci też papież ani na moment żywej nadziei na nastanie pokoju, którego wyczekuje tyle narodów, z bliską nam Ukrainą na czele. Z tego powodu, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, z takimi oczekiwaniami całkiem świadomie przygotowujmy się do Świąt Narodzenia Pańskiego, by On, Bóg – który staje się Człowiekiem dla naszego dobra – pomógł nam dochodzić do pełnej prawdy. Niech więc ten nowy Adwent umocni nas w tej uczciwej pracy nad własnym odnowieniem, by Kościołowi Świętemu przydawać nowej radości w przekonaniu, że razem z Nowonarodzonym Synem Bożym, będziemy odnawiać świat.

Rozważając doniosłość nadchodzącego w naszym życiu Adwentu, oraz mając świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za moją posługę, wiem, ze bieg mojego życia zbliża mnie osobiście do osiągnięcia 75. roku życia, z czym wiąże się dla Drogiej Diecezji Gliwickiej nominacja nowego Pasterza. Tę sprawę wielkiej wagi, Drodzy Współbracia Kapłani oraz Drodzy Diecezjanie, proszę pokornie o włączenie w adwentowe czuwania i kierowane do przychodzącego Zbawiciela prośby, by wraz z zesłaniem nam Zbawiciela, dla naszej diecezji posłał nowego, radosnego następcę Apostołów. Zapewniam całą wspólnotę o mojej łączności w duchu tęsknego oczekiwania na łaskawość Dobrego Boga dla nas wszystkich.

Na piękny czas przygotowania naszych serc oczekiwanemu Zbawicielowi Świata przesyłam najszczersze życzenia Bożego pokoju, co niech wzmacnia obfite Boże błogosławieństwo.

Gliwice, Pierwsza Niedziela Adwentu 2022 r.

Wasz biskup

† Jan Kopiec