Kategorie
Kuria Diecezjalna

Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku ze śmiercią Papieża Seniora Benedykta XVI

Drodzy Diecezjanie!

Ze smutkiem zwracam się dzisiaj do Was, dzieląc się wiadomością o odejściu z tej ziemi do Pana Papieża Seniora Benedykta XVI w wieku 95 lat. Jest to prawo, wyznaczone przez naszego Stwórcę, żeby każdy z nas po życiu ziemskim, przeszedł przez bramę śmierci w wieku ponad 95 lat życia, by stanąć twarzą w twarz przed Panem wszelkiego stworzenia. Tak na pewno my wszyscy przyjmujemy to Boże wydarzenie. Jeżeli odczuwamy smutek to dlatego, że utraciliśmy na ziemi Człowieka Bożego, pełnego żywego odniesienia do najwyższych prawd, które starał się w swym długim życiu pielęgnować nie tyle dla własnego wzrastania, ile dla obfitowania dla pożytku innych ludzi. Całe swe życie – od pobożnego domu rodzinnego aż do ostatniego ziemskiego tchnienia – starał się budować na żywym, wewnętrznym zjednoczeniu z naszym Zbawicielem, którego poznawał swym umysłem, ale przede wszystkim wyznawał całym swoim trwaniem na ziemi i dążeniem do zjednoczenia z Nim.

Josepha Ratzingera rozpoznajemy w historii Kościoła, jako następcę św. Piotra, który w 2005 roku przyjął imię Benedykta XVI, przewodzącego wyznawcom Chrystusa zgodnie z ustanowieniem samego Jezusa Chrystusa. Do tego zadania był dobrze przygotowany. Wywodzący się z bawarskiej ojczyzny, odebrał solidne wykształcenie, co umożliwiło mu wejście do najwybitniejszych ośrodków akademickich w rodzinnych Niemczech, m. in. na uniwersytety w Bonn, Monastyrze w Westfalii, Tybindze czy Ratyzbonie. Ceniony jako profesor i wykładowca, służył szerokiemu społeczeństwu swoimi talentami. Bardzo oczytany, stał się autorytetem w dziedzinie nie tylko teologii, ale także filozofii, literatury, a nawet muzyki. Znany jest powszechnie jego autorytet jako doradcy teologicznego biskupów niemieckich w czasie obrad II Soboru Watykańskiego. Wszystkie jego predyspozycje skłoniły papieża Pawła VI w 1977 r. do nominacji 50-letniego wybitnego teologa na stolicę arcybiskupią w Monachium i rychłego włączenia go w skład Kolegium Kardynalskiego. Już w rok później wziął udział w dwóch konklawe, z którego w sierpniu wyszedł papież Jan Paweł I, a w październiku tego roku Jan Paweł II. Papież, wywodzący się z Polski mianował go w 1982 r. prefektem bardzo ważnej watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary – i stanowisko to piastował do swego wyboru na Stolicę Piotrową. Na pewno wielu z Was, Siostry i Bracia, pamiętają jego wybór po śmierci Jana Pawła II, gdy kard. Joseph Ratzinger, liczący już 78 lat, podjął ciężar odpowiedzialności za Kościół katolicki w całym świecie. Był na tym urzędzie bardzo aktywny – zwołał 5 konsystorzy, podczas których mianował 90 kardynałów, na całym świecie mianował kilkuset biskupów, z których 22 osobiście jako papież wyświęcił – w tym dwóch Polaków, wyniósł na ołtarze 45 świętych i 870 błogosławionych osób, odbył 24 podróże zagraniczne, wśród nich w maju 2006 r. do Polski. To najważniejsze formy aktywności. Bogate było jego nauczanie w czasie licznych uroczystości i wizytacji diecezji rzymskiej, opublikował wiele książek i artykułów. Ciosem była zapowiedź dnia 11 lutego 2013 r., że z dniem 28 lutego tego roku papież ustąpi ze swego urzędu, doświadczając słabości zdrowotnych. Od chwili ustąpienia przez blisko 10 lat, zamieszkując w ciszy klasztoru w ogrodach watykańskich, pamiętał o nas wszystkich, ogarniając swymi modlitwami cały Kościół i wszystkie jego potrzeby. Wzmagające się słabości i cierpienia fizyczne włączał w prośby o wzmacnianie sił duchowych wszystkich wierzących na całym świecie. Dziś on sam przeszedł już do błogosławionego pokoju.

Osobę Zmarłego Papieża-Seniora polecam wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego prosząc o włączenie się w modlitewne trwanie przed tronem Najwyższego, by swego gorliwego Sługę i Pasterza rzesz wiernych przyjął do swej chwały. Znakiem włączenia się naszej diecezji w oddanie hołdu zmarłemu 265 Następcy św. Piotra będzie Msza św., na którą zapraszam w dzień Jego pogrzebu, w czwartek 5 stycznia 2023 r. do katedry gliwickiej.

Złączony w modlitwie ze wspólnotą diecezjalną

Wasz biskup

† Jan Kopiec

Gliwice, 31 grudnia 2022 r.

Kategorie
Parafia Święta

Boże Narodzenie 2022

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia Święta

Kolęda 2022/2023

Plan Duszpasterskich Odwiedzin

UWAGI:

 • początek kolędy w soboty i w niedziele o godz. 14.00
 • w tygodniu o godz. 16.00
 • Kapłani odwiedzają rodziny według kolejności podanej w planie;
 • Ministranci pukają do mieszkań rodzin, które przyjmowały duszpasterza w roku 2019, 2020. W innych wypadkach składamy zaproszenie w kancelarii parafialnej, w zakrystii, prze Fb. lub parafialnego maila;
 • Kapłana w miarę możliwości przyjmują wszyscy domownicy;
 • W dni powszednie po odwiedzinach w waszych domach o godz. 18.00 odprawione zostaną Msze św. z prośbą o błogosławieństwo Boże dla odwiedzanych rodzin;
 • ofiary kolędowe, będące znakiem naszej życzliwości za całoroczną pracę duszpasterską, składamy na tych Mszach św. lub w niedziele 5 lutego 2023r. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 • Ministranci zbierają ofiary do puszek na fundusz ministrancki i cele misyjne.
 • Księża w domach nie przyjmują ofiar!
28.12.2022 – środa (od godz. 16.00)
 1. Arkońska (parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 14)
 2. Wrocławska 11, 13, 15, 17, 19, 21
 3. Wrocławska 23, 25, 27, 29, 31, 33
 4. Wrocławska 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16
 5. Strzody 2, 3, 6, 8 + Wrocławska 4, 6, 8, 7, 9
29.12.2022 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Rybnicka 1-11 /nieparzyste/, + 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2a, 2
 2. Rybnicka 11a, 11b, 13, 13a, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 3. Rybnicka 16-30a /parzyste/, Bajana 2, 4, 6
 4. Rybnicka 54-32 /parzyste/
 5. Marzanki 1-44
30.12.2022 – piątek (od godz. 16.00)
 1. Dunikowskiego 1, 3                                    
 2. Dunikowskiego 5, 7
 3. Dunikowskiego 8, 8a, 14, 16, 11a, 11b
 4. Dunikowskiego 9, 11
 5. Dunikowskiego 13a, 13, 15
02.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Mikołowska 3, 11, 13, 15,19, 21
 2. Mikołowska 14-24 /parzyste/ + Mikołowska 25
 3. Mikołowska 4, 4a, 8, 10, 12, + Nowy Świat 2, 4
 4. Łużycka 2, 2a,
 5. Łużycka 2b, 2c
03.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Pszczyńska 8, Sobótki 1 + Nowy Świat 1a, 1 + Pszczyńska 6, 10, 12a, 12b
 2. Sobótki 2 + Nowy Świat 3, 3a, 3b, 5 + Pszczyńska 12c
 3. Nowy Świat 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 7 + Pszczyńska 12d
 4. Pszczyńska 1-15 /nieparzyste/
 5. Pszczyńska 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35
04.01.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Pszczyńska 26, 26a
 2. Pszczyńska 36, 36a
 3. Pszczyńska 42, 42a
 4. Kochanowskiego 25, 25a
 5. Nowy Świat 59, 51, 49, 47, 39, 35, 41(nowy blok)
05.01.2023 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Kochanowskiego 1-19 /nieparzyste/
 2. Kochanowskiego 2-28 /parzyste/
 3. Lutycka 1-13 /nieparzyste/
 4. Lutycka 15-29 /nieparzyste/
 5. Nowy Świat 33, 33a, 33b
07.01.2023 – sobota (od godz. 14.00)
 1. Kochanowskiego 27, 27a
 2. Kochanowskiego 29, 29a
 3. Kochanowskiego 31, 31a
 4. Kochanowskiego 33, 33a
 5. Kochanowskiego 33c, 35a
08.01.2023 – niedziela (od godz. 14.00)
 1. Łokietka 19, 21,
 2. Łokietka 15, 17 Zygmunta Starego 37c
 3. Łokietka 11, 13
 4. Łokietka 7, 9
 5. Solskiego 3, 5
09.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Kościuszki 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b
 2. Kościuszki 1a, 3, 5, 7, 9, 11
 3. Kościuszki 1b, 2, 2a, 2b + Nowy Świat 24, 22, 20, 18, 19
 4. Stalmacha 3, 5, 7 + Nowy Świat 14f, 14e, 14d
 5. Nowy Świat 11, 6, 14, 14a, 14b, 14c
10.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Kosów 2 – 8 /parzyste/, Al. Sikornik 3 + Kokoszki 2
 2. Kosów 1- 17 /nieparzyste/, Kokoszki 6
 3. Kosów 19 – 21, Kokoszki 8
 4. Kosów 23 – 27, Kokoszki 10
 5. Stalmacha 8
11.01.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Zygmunta Starego 1, 5, 7, 7a, 9, 23
 2. Zygmunta Starego 25, 27, 29, Łokietka 1, 3, 4, 2
 3. Zygmunta Starego 41, 39, 37a, 37, 35, 33, 31
 4. Zygmunta Starego 43a, 43b, 45a, 45b, 45c
 5. Zygmunta Starego 12a, Królowej Bony 1-13
12.01.2023 – czwartek (od godz. 16.00)
 1. Opawska 4, 6,
 2. Opawska 2, 2a,
 3. Opawska 1-25 /nieparzyste/, 28-20 /parzyste/
 4. Opawska 16, 16a,
 5. Opawska 12, 14, 18
13.01.2023 – piątek (od godz. 16.00)
 1. Ziemowita 5, 7, 9, 11 + Stalmacha 1, 2, 4, 6
 2. Ziemowita 4b, 4c, 6, 8, 12, 15, 17, 19
 3. Jana Pawła II 4 – 14b
 4. Jana Pawła II 14c-20
 5. Jana Pawła II 9, 11 + Górnych Wałów 1-27
14.01.2023 – sobota (od godz. 14.00)
 1. Skowrończa 1-69 /parzyste i nieparzyste/
 2. Jaskółcza 1-30 /parzyste i nieparzyste/
 3. Drozdów 2 – 28 /parzyste/
 4. Drozdów 1- 27 /nieparzyste/
 5. Ziębia 1-35 /parzyste i nieparzyste/
15.01.2023 – niedziela (od godz. 14.00)
 1. Dworcowa 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34
 2. Nasyp, Dworcowa 58, 42, 40, 38, 36
 3. Zimnej Wody 8, 7a, 7, 6, 5, 4, 1
 4. Kłodnicka 16 + Częstochowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 5. Kłodnicka 10, 11, 12, 13, 14
po FERIACH ZIMOWYCH
30.01.2023 – poniedziałek (od godz. 16.00)
 1. Konarskiego 21, Piramowicza 10-2
 2. Konarskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
 3. Konarskiego 23a, 23b, 23c, 23d, 25a, 25b, 25c
 4. Częstochowska 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
 5. Częstochowska 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
31.01.2023 – wtorek (od godz. 16.00)
 1. Moniuszki 5, 7, 9, 8, 10, 12, + Gorzołki 18, 20
 2. Gorzołki 17a, 17, + Moniuszki 11, 14, 16, 18
 3. Gorzołki 5, 7, 9, 11, 13, 15
 4. Al. Przyjaźni 27, + Moniuszki 22, 20, 18a
 5. Konarskiego 10, 8, 6, 4, 2, Częstochowska 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a 
01.02.2023 – środa (od godz. 16.00)
 1. Jagiellońska 1a, 1, 3, 3a + ks. Hlubka 1
 2. Piwna 2b, 2a, 2, 4 + ks. Hlubka 3b

oraz KOLĘDA DODATKOWA

Do zobaczenia w waszych domach!

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia Święta

Boże Narodzenie 2022 Liturgia

Kategorie
Kuria Diecezjalna

Komunikat w związku z 75. rocznicą urodzin Biskupa Gliwickiego Jana Kopca