Kategorie
Kuria Diecezjalna Uncategorized

Zaproszenie Biskupa Gliwickiego na Metropolitalny Odpust ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w Rudach 15 sierpnia 2023 r.

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,
Drogie osoby życia konsekrowanego,
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Na progu mojej posługi pasterskiej w diecezji gliwickiej było potrzebą mojego serca, aby za przykładem wiernego ludu ziemi śląskiej i jego pasterzy, którzy od stuleci pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach i prosili Maryję: “z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj”, oddać Jej synowską cześć i hołd oraz zawierzyć siebie i powierzoną mi rodzinę diecezjalną.

Dziś po raz pierwszy – jako Biskup Gliwicki – z wielką radością pragnę zaprosić każdego i każdą z Was do nawiedzenia naszego diecezjalnego sanktuarium w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, we wtorek 15 sierpnia.

Będzie to dla nas okazja, aby umocnić naszą wiarę, wspólnie dziękować naszej Matce za łaski, których codziennie doznajemy przez Jej wstawiennictwo i aby błagać Ją o dary niezbędne do dobrego przygotowania się do przeżycia zapowiedzianego na przyszły rok Kongresu Eucharystycznego. Wszak, podobnie jak to było na przestrzeni minionych stuleci, tak i w naszych czasach, miejsce to, któremu od wieków patronuje Pokorna Pani, promieniuje na całą okoliczną górnośląską ziemię przesłaniem tych wartości i postaw, które prowadzą nas do pogłębienia relacji człowieka z Chrystusem i pozwalają doświadczyć spełnienia obietnicy Zmartwychwstałego Pana: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Jakże wielu pielgrzymów właśnie tutaj znajdowało i wciąż znajduje przestrzeń do pogłębionej refleksji nad własną wiarą, odzyskuje pokój serca i otrzymuje duchowe umocnienie do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii, sprawowanej o godz. 11.00 na dziedzińcu dawnego opactwa, będzie przewodniczył Arcybiskup Wiktor Skworc, Arcybiskup Senior archidiecezji Katowickiej, który skieruje do nas słowo pasterskie. Zwieńczeniem modlitewnego spotkania będą nieszpory w rudzkiej bazylice o godz. 15.00.

Do modlitwy w intencji naszej Śląskiej ziemi, pragniemy włączyć także modlitwę w intencji Pasterzy naszej metropolii, którzy w tym roku przeżywają jubileusze urodzin, święceń kapłańskich czy sakry biskupiej. Będziemy także dziękować za owoce podjętego przed 25-laty trudu odbudowy dawnego opactwa w Rudach.

Przybądźmy gromadnie do Rud, aby wielbić Boga za dar Maryi, Pokornej Matki, która od wieków opiekuje się górnośląską ziemią i jej mieszkańcami, aby podziękować za otrzymane łaski, które uprosiła u Syna Bożego. Złóżmy w Jej sercu nasze troski, obawy i cierpienia. Prośmy o obronę rodzin, ochronę życia, o pokój w Ojczyźnie i na świecie, o odnowę wiary w duszach ludzkich, o ratunek dla młodego pokolenia, aby młodzi ludzie znaleźli drogę do Boga i nie zmarnowali życia.

W oczekiwaniu na wspólną modlitwę wszystkich serdecznie błogosławię.

Gliwice, 31 lipca 2023 r.

Wasz biskup
+ Sławomir
Czcigodnych