Kategorie
Info Stałe Parafia

Informacje o Parafii

Księgi parafialne

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1906 r.

Kaplice

 • Kościół pw. Świętej Trójcy (kościół ormiański)
 • Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boromeuszek (ul. Zygmunta Starego 19)
 • Kaplica pw. św. Klary w Domu Sióstr Felicjanek (ul. Jana Pawła II nr 7)
 • Kaplica pw. Chrystusa Zmartwychwstałego w Szpitalu Wielospecjalistycznym (ul. Kościuszki 1)

Zgromadzenia zakonne

 • Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo
  III Zakonu św. Franciszka CSSF
  ul. Jana Pawła II nr 7, 44-100 Gliwice
  tel. (32) 307 72 71
 • Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza SMCB
  ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice
  tel. (32) 231 47 75

Ulice należące do parafii

 • Aleja Przyjaźni
 • Arkońska
 • Bajana
 • Częstochowska
 • Drozdów
 • Dunikowskiego
 • Dworcowa nr parzyste
 • Gorzołki
 • Górnych Wałów 1-27 nieparzyste
 • Jagiellońska 1-3a
 • Jana Pawła II nr 5-11, 4-20
 • Jaskółcza
 • Kłodnicka 10-16
 • Kochanowskiego
 • Kokoszki
 • Konarskiego
 • Kosów
 • Kościuszki 1-11 i 2-6
 • Królowej Bony
 • Lutycka
 • Łokietka
 • Łużycka 2-2c
 • Marzanki
 • Mikołowska
 • Mitręgi (dawna Wileńska)
 • Moniuszki
 • Nasyp
 • Nowy Świat
 • Opawska
 • Piramowicza
 • Piwna 2-6 (parzyste)
 • Pszczyńska 1-39 i 2-46
 • Rybnicka 1-29 i 2-54
 • al. Sikornik
 • Skowrończa
 • Sobótki
 • Solskiego
 • Stalmacha
 • Ks. Marcina Strzody
 • Wrocławska
 • Ziemowita
 • Ziębia
 • Zimnej Wody

Przedszkola i Szkoły

 • Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
  Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice
 • Przedszkole Miejskie Nr 23 w Gliwicach
  Królowej Bony 6, 44-100 Gliwice
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach
  Księdza Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO nr 5
  Sikornik 1, 44-100 Gliwice
 • Szkoła Podstawowa FILOMATA
  Pszczyńska 22, 44-141 Gliwice
 • I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego
  Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Księdza Marcina Strzody 10, 44-100 Gliwice
 • Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
  Należy do Parafii Wszystkich Św., ale objęte katechezą z naszej parafii
  • Szkoła Podstawowa ANIMATOR
  • Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR
  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
   Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

Historia parafii

Gwałtowny rozwój miasta pod koniec XIX w. skłonił rajców miejskich do podjęcia starań o budowę w Gliwicach nowego kościoła. Dokument Kurii Książęco-biskupiej we Wrocławiu, zezwalający na budowę kościoła, wystawiono w 1890 r. Plac pod budowę, o wartości 40.000 ówczesnych marek niemieckich, był darowizną miasta. Ponadto miasto Gliwice na budowę kościoła przeznaczyło dalszych 60.000 marek
część kosztów pokryła Kuria wrocławska. Resztę funduszy pozyskano dzięki wielkiej hojności ówczesnych mieszkańców miasta (suma kosztów budowy: 493.221 marek niemieckich).

4 maja 1896 r., po uroczystej Mszy św., proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ks. Paweł Buchali, wybrał na placu budowy pierwszy szpadel ziemi, a 23 listopada tegoż roku poświęcono kamień węgielny pod nową świątynię w stylu neogotyckim, według projektu rodowitego bytomianina, prof. Heera, mieszkającego w Wiedniu. Prace budowlane wykonywali miejscowi rzemieślnicy. Wyposażenie wnętrza jest dziełem Zakładu Sztuki Kościelnej Buhla z Wrocławia.

8 listopada 1899 r. budowniczy kościoła, ks. Paweł Buchali, poświęcił nowy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i odprawił w nim pierwszą Mszę św. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał 16 maja 1900 r. książę – biskup wrocławski, kard. Jerzy Kopp. Nowo wybudowany kościół był początkowo kościołem filialnym parafii Wszystkich Świętych, a wikary tejże parafii, ks. Józef Jagło, został jego pierwszym lokalistą. W 1906 r. przy kościele zaczęto prowadzić księgi metrykalne: chrztów, pogrzebów i ślubów. Kanoniczne erygowanie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła nastąpiło 15 stycznia 1908 r., a pierwszym jej proboszczem został ks. prałat Józef Jagło (zm. 9 września 1949 r.).

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez wydzielenie z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła powstały następujące gliwickie parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz NMP Matki Kościoła, a także część parafii MB Częstochowskiej.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II erygował diecezję gliwicką, a parafialny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności kościoła katedralnego.
W kwietniu 1995 r. architekci: mgr inż. Piotr Fischer i Henryk Nawratek z Gliwic opracowali projekt przebudowy i wystroju istniejącej w kościele salki katechetycznej na kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. W piątą rocznicę ustanowienia diecezji uroczystego otwarcia kaplicy dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek.

W sierpniu 1998 r. wyżej wspomniani architekci opracowali kompleksowy projekt wnętrza katedry „Renowacja 2000”, obejmujący: zmianę systemu ogrzewania, wykonanie krypty grzebalnej, modernizację prezbiterium, częściową zmianę posadzki kościoła, konserwację i powrót do pierwotnej kolorystyki ołtarzy, zmianę oświetlenia wnętrza katedry i malowanie ścian. Na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach w prezbiterium ustawiono: ołtarz papieski (konsekrowany przez bpa Jana Wieczorka 17 czerwca 2000 r.), ambonkę, tron papieski, krzyż procesyjny i świeczniki, a na ścianie – tablicę upamiętniającą historyczne wydarzenie, autorstwa Zygmunta Brachmańskiego, artysty z Katowic.

We wrześniu 2001 r. rozpoczęto budowę Katedralnego Domu Jana Pawła II według projektu opracowanego przez mgr inż. arch. Mariana Polaka.

Z historii kościoła pw. Świętej Trójcy

Pierwotny kościół ufundował w 1409 r. Michał Pillcator, starosta na zamku gliwickim. Drewniany kościółek wraz z przylegającym szpitalem uległ w 1813 r. znacznemu uszkodzeniu na skutek pożaru. Obecny, murowany kościół klasycystyczny pochodzi z lat 1836-38. Ostatnia renowacja kościoła odbyła się w 1959 r. W latach 1872-1922 kościół był w rękach starokatolików. Od 1922 do 1941 r. odprawiano tu katolickie nabożeństwa dla głuchoniemych. 1 kwietnia 1941 r., z polecenia burmistrza ówczesny zarządca kościoła, ks. Józef Jagło, został zmuszony do ponownego oddania go gminie starokatolickiej, popieranej przez nazistów. Od 1945 r. świątynia jest miejscem kultu katolików obrządku ormiańskiego.