Kategorie
Koncert

Muzyka w starym opactwie – 21 lipca

21 lipca 2024, o godz. 17.00, w bazylice rudzkiej obędzie się kolejny koncert organowy w ramach festiwalu „Muzyka w starym opactwie”. Tym razem zagra Michał Duźniak – wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. Przedstawi niezwykle interesujący program, w którym znajdą się między innymi preludia chorałowe J. S. Bacha, Cortège et Litanie M. Dupre’go, a także improwizacje i prawykonanie utworu skomponowanego przez artystę.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie muzyczne.

Brygida Tomala – kierująca festiwalem

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Pawła Pilśniaka

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Księdza Pawła Pilśniaka, wikariusza parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach i najmłodszego kapłana Diecezji Gliwickiej, który zginął tragicznie 27 czerwca br. w czasie górskiej wyprawy po zdobyciu szczytu Mont Blanc.

Podajemy program uroczystości pogrzebowych śp. Księdza Pawła:

  • w poniedziałek 08 lipca br. o godz. 19.30 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach odbędzie się Msza święta eksportacyjna. Po Mszy świętej odbędzie się czuwanie; o godz. 21.30 zostaną odprawione nieszpory;
  • we wtorek 09 lipca odbędzie się pogrzeb w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach-Sikorniku; o godz. 10.00 odbędzie się modlitwa różańcowa; o godz. 10.30 składanie kondolencji i przemowy delegacji; o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Po Mszy świętej Ksiądz Paweł zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Gliwicach-Wójtowej Wsi.

Najbliższej Rodzinie i wszystkim, którzy opłakują śmierć Księdza Pawła składamy serdeczne wyrazy współczucia i z nadzieją zmartwychwstania wypraszamy łaskę pociechy. Księdza Pawła polecamy modlitewnej pamięci i prosimy dla niego o łaskę życia wiecznego.

Ksiądz Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

__________________________________

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Kapłan Paweł, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej Chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Kategorie
Uncategorized

Katedra odnowiona (Artykuł GN)

Mira FIUTAK

Artykuł ukazał się w Gliwicki Gość Niedzielny nr 26, z 30 czerwca 2024.

Można powiedzieć, że nad renowacją czuwali patroni kościoła. Rozpoczęcie prac w dokumentach zostało wyznaczone na 29 czerwca, domknięcie całego projektu również miało miejsce w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.


Cztery lata trwała renowacja elewacji katedry w Gliwicach. To, że wymaga gruntownego remontu, okazało się już na początku 2011 roku. Jednej niedzieli przed południem z wieży na wysokości zegara odpadła cześć zewnętrznej elewacji o powierzchni 1,5 na 2 metry. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Późniejsza ekspertyza przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego wykazała, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu. Nad wejściami do kościoła trzeba było zamontować ochronne zadaszenie.

– Okazało się, że sprawa jest naprawdę poważna. Chociaż najbardziej zniszczona była wieża dzwonnicy, to pęknięcia widoczne były też w innych miejscach. Już wtedy stało się jasne, że trzeba zająć się całością budynku – wspomina ks. Bernard Plucik, proboszcz parafii katedralnej.

PROJEKT KILKAKROTNIE POSZERZANY

Wyzwanie było spore i kosztowne, bez dotacji z zewnątrz niemożliwe do udźwignięcia przez samą parafię. Neogotycka katedra wybudowana w lalach 1896-1900 została wpisana do rejestru zabytków w 1999 roku. Parafia postanowiła więc ubiegać się o środki unijne na projekt obejmujący prace renowacyjno-konserwatorskie. Ostatecznie 28 maja 2018 roku proboszcz podpisał w urzędzie marszałkowskim zatwierdzony wcześniej projekt – z datą rozpoczęcia realizacji wyznaczoną właśnie na 29 czerwca, czyli święto patronalne katedry.

– Wtedy powiedziałem sobie: „To musi się udać”. W realizacji projektu były trudności, kłopoty, nerwy, nieprzespane noce, ale też było wielu zaangażowanych dobrych, życzliwych i kompetentnych ludzi, bez których to wszystko nie udałoby się – podkreśla.

Wymienia trzy kluczowe obszary odpowiedzialności – nadzór inżynieryjny, który prowadził Bernard Klinik, nadzór całego kontraktu, obejmujący przygotowanie projektu i jego pilotowanie, którego podjęła się Firma DC Centrum z Poznania, oraz wykonanie całej inwestycji, czym zajął się Mariusz Szymkiewicz i jego firma (jeden z trzech wykonawców).

Wokół świątyni stanęły rusztowania, a na nich pojawiły się ekipy remontowe. I wkrótce okazało się, że pierwotne plany i kosztorysy muszą ulec zmianie. Dopiero na górze widać było, jak mocno naruszona jest elewacja.

Na bazie tego Bernard Klinik przygotował szczegółowy kosztorys. Pracował z taką dokładnością, że z ogromnego zamówienia złożonego w cegielni, po wykorzystaniu materiału zostało jedynie pół palety cegieł.

A wymieniona została prawie połowa powierzchni elewacji budynku.

Problemów nastręczały również parametry cegieł, bo niemieckie z czasów budowy kościoła były nieco większe od obecnych. Trzeba było więc nieszablonowo podejść do zadania. Poza tym naliczono aż 21 rodzajów tzw. kształtek, czyli nietypowych, odpowiednio modelowanych cegieł, wykorzystywanych do wykończeń w różnych miejscach elewacji. Wszystkie, szczegółowo rozrysowane, znajdują się w opracowaniu dokumentującym całość prac – bogatym sprawozdaniu z postępowania konserwatorskiego, które przygotował Bernard Klinik. Zresztą cała zgromadzona dokumentacja związana z projektem to 1,5 metra segregatorów ustawionych na półce na probostwie.

Praca była potężna i przebiegała etapami, obejmując kolejne ściany katedry. Pierwotny projekt kilkakrotnie był poszerzany, kiedy ekipa remontowa natrafiała na nieoczekiwane problemy do rozwiązania.

GŁÓWNE PRZYCZYNY REMONTU

Bernard Klinik podkreśla, że nie sztuką jest wymienić zniszczone elementy, ale ustalić powody uszkodzeń, żeby wyeliminować je na przyszłość.

– Główną przyczyną tego ogromnego remontu był sposób odprowadzania wód opadowych z dachu wieży kościoła, a także zastosowanie w zabudowanych materiałach elewacyjnych – cegłach i kształtkach – poziomych pustek powietrznych. Spadająca woda, rozbryzgując się na zwieńczeniach przypór, spływając w dół, dalszą drogę pokonywała licem ceglanym. A wnikając poprzez nieszczelne spoiny do pustek powietrznych, przepływała wewnątrz muru – wyjaśnia. Zewnętrzna, elewacyjna warstwa zbudowania jest nie z pełnych cegieł, ale tzw. dziurawki. – Nieszczelność spoin spowodowała, iż wody opadowe wnikały do tej przestrzeni, a przelewając się do sąsiednich cegieł, wypełniały coraz większą powierzchnię lica. Spływając w dół, lasowały zaprawy murarskie, a zamarzając, wypychały lico cegieł na zewnątrz – dodaje.

Wymienia też inne przyczyny zniszczeń. – Przewężenia muru pod otworami okien i nad uskokami muru zostały pokryte kształtką glazurowaną bez wykształconego „kapinosa”. Zaokrąglony nosek kształtki spowodował, iż spływająca po niej woda nie „urywała się”, lecz płynęła po licu i wnikała przez nieszczelne spoiny do pustek cegieł – wyjaśnia inżynier. – Dodatkową przyczyną był brak obróbek blacharskich na koronie łuków przyporowych, który spowodował, że wody opadowe przesączające się przez jego poszczególne warstwy, zamarzając, wypychały cegły licowe, a spływając podniebieniem, wytrącały kryształy solne. Dodatkowo woda, spływając po koronie łuku, kumulowała się w szczelinach siodła. A naprężenia zamarzającej wody powodowały przemieszczenia koron pinakli – mówi Bernard Klinik o smukłych wieżyczkach, typowych dla architektury gotyku i neogotyku. Współpraca z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej pozwoliła na ustalenie składu nacieków, które pojawiły się na murze, i znalezienie rozwiązań prowadzących do ich zneutralizowania.

Kolejną przyczyną rozszczelnienia spoin między cegłami, zwłaszcza w sąsiedztwie metalowych prętów umieszczonych w strzelistych oknach dzwonnicy, były drgania wywołane przez dzwony, a wyczuwalne nawet na dole przy przyłożeniu ręki do ściany wieży. Tutaj również z pomocą przyszli pracownicy gliwickiej politechniki, którzy razem z konserwatorem zabytków i Firmą Rduch szukali sposobu rozwiązania problemu.

Trzy stalowe dzwony, które po pierwszej wojnie światowej zastąpiły wcześniejsze spiżowe, zamontowane zostały na zawieszeniach wykorzystujących mechanizm zębatkowy, co było nowatorskim rozwiązaniem na ówczesne czasy. Przez sto lat elementy te zużyły się. Postanowiono jednak nie zmieniać całego systemu, ale wykorzystując techniczne rozwiązania sprzed wieku, wprowadzić konieczne korekty w zawieszeniu. Dzwony zostały podniesione i osadzone na 24 poduszkach powietrznych. To pozwoliło zachować dotychczasową barwę dźwięku, a jednocześnie zminimalizować oddziaływanie na cały budynek.

WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH SPECJALISTÓW

– Chodziło nam o to, żeby zachować to, co było dotychczas. Szukaliśmy rozwiązania, które nie będzie likwidować, ale naprawi to, co nie działa – mówi ks. Bernard Plucik. – Trzeba pilnować, żeby przy zabytkach nie było fuszerki, dlatego ważna była tutaj współpraca inżyniera nadzoru, inżyniera kontraktu, konserwatorów wojewódzkiego, miejskiego i diecezjalnego, którzy szukali rozwiązania, a czasem kompromisu. Wtedy prace szły do przodu i znajdowało się jakieś wyjście – dodaje.

W tych ustaleniach brali też pod uwagę fachowe uwagi wykonawcy. – Niektóre wymieniane fragmenty elewacji były naprawdę skomplikowane, bo wszystko trzeba odtworzyć dokładnie tak, jak było wcześniej. Dobrze, że często można było porównać z sąsiednim łukiem czy otworem okiennym. Tutaj się nie da niczego oszukać. Jak się coś pomyli, to trzeba rozbierać i układać od początku – mówi Mariusz Szymkiewicz.

Projekt kilkakrotnie rozszerzano o dodatkowe elementy, które pojawiały się w trakcie prowadzonych prac. W ramach tej inwestycji udało się też wyremontować i zmienić główne wejście do katedry. Ostatecznie koszt całego remontu wyniósł blisko 12 mln zł. Z tego środki unijne stanowiły ponad 9 mln, a miasto Gliwice w postaci kilku dotacji łącznie przekazało blisko milion złotych.

– Podziwiam proboszczów, którym niejednokrotnie przychodzi realizować trwające latami zadania remontowe w świątyniach. Zwłaszcza w tych zabytkowych, gdzie tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, jak sytuacja się rozwinie. Nie będąc przygotowanymi merytorycznie do tego rodzaju prac, muszą za nie odpowiadać – zauważa Anna Szadkowska, diecezjalny konserwator zabytków. – W tak skomplikowanym procesie najważniejsza jest współpraca, by razem pokonywać kolejne niespodzianki i tzw. sytuacje bez wyjścia. Tu właśnie tak było. A odrestaurowana elewacja naszej katedry, złożona z tysięcy cegieł i kształtek, najlepiej ilustruje, jak ważną sprawą jest jedność – dodaje.

Pierwotnie zakończenie projektu planowane było na koniec 2021 roku, ale przesunęło się o rok. Ostatecznie z wszystkimi pokontrolnymi dokumentami zamknięto go w kwietniu ub.r., a ostatnia transza zwrotu pieniędzy z urzędu marszałkowskiego związana z rozliczeniem całego projektu przyszła…

29 czerwca.

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Zmarł ks. Paweł Pilśniak, wyświęcony rok temu kapłan naszej diecezji

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27 czerwca 2024 zginął śmiercią tragiczną kapłan Diecezji Gliwickiej, ks. Paweł Pilśniak. Do wypadku doszło podczas górskiej wyprawy. Ks. Paweł odbywał w naszej parafii Praktykę Duszpasterską przed święceniami w 2023 roku.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Paweł, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej Chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Aktualizowane informacje tutaj.

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Światowy Dzień Uchodźcy

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Zaproszenie na pielgrzymkę do Rud 2024

 Drodzy Diecezjanie

Od Wielkiego Tygodnia trwamy w duchowej atmosferze Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, którego zwieńczenie będziemy przeżywać wraz z Uroczystością Bożego Ciała. W ramach tego wyjątkowego czasu, jako wspólnota Kościoła gliwickiego przeżyliśmy i nadal przeżywamy wiele spotkań z Jezusem, a zarazem ze sobą nawzajem, kontemplując rzeczywistą obecność Zbawiciela pośród nas pod postaciami Chleba i Wina. Wszystkie te kongresowe wydarzenia mają głęboki wymiar duchowy i ufam, że długo pozostaną w naszej pamięci i naszych sercach, jako że nie istnieje spotkanie pełniejsze i piękniejsze od tego, które odbywa się w blasku Eucharystycznego Misterium.

Środowiskiem, w którym ta prawda jest, a na pewno powinna być, najbardziej widoczna, jest rodzina. To w niej eucharystyczna rzeczywistość obejmuje miłością wspólnotę ludzi, która – właśnie dzięki wpisaniu swych relacji w Eucharystię – staje się domowym Kościołem i przyczynia się do rozwoju całego Mistycznego Ciała Chrystusa. W tym też duchu została zaplanowana Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, na którą serdecznie zapraszam wszystkie rodziny naszej diecezji, 8 czerwca, do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Pielgrzymkowe świętowanie rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, o godz. 11.00, w rudzkiej bazylice. W Celebrację włączony zostanie obrzęd wprowadzenia relikwii bł. Carla Acutisa, jednego z patronów Kongresu. Po Eucharystii nie zabraknie sposobności do wspólnego radowania się festynową atmosferą.

Serdecznie Was na to spotkanie zapraszam. Zapraszam każdą rodzinę naszej diecezji i wszystkich jej członków, z każdego pokolenia. Proszę, otwórzcie Wasze oczy i serca, zaproście na to radosne wydarzenie wszystkich tych, którzy być może nie mają nikogo, kto mógłby im pomóc: osoby starsze, samotne albo pozbawione własnych środków transportu. W miarę możliwości zabierzcie ich ze sobą. Niech z Waszą pomocą nasza rodzinna wspólnota rozszerzy się i o tych, którzy może tej wspólnoty najbardziej potrzebują. Niech nie zabraknie nikogo, kto pragnąłby być tam z nami. Niech będzie to jeszcze jedna okazja do utrwalenia owoców Kongresu Eucharystycznego w naszych sercach, rodzinach i wspólnotach, a zarazem do podziękowania za te owoce Bogu i sobie nawzajem. Przeżyjmy razem radość bycia rodziną dzieci Bożych, zarówno przez modlitwę, jak i przez wspólną zabawę.  Bądźmy tam, gdzie można budować siebie i swoją rodzinę ku chwale Boga, a pożytkowi nas samych oraz tych, którym mamy dawać świadectwo, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, żyje i jest wśród nas.

Z pasterskim błogosławieństwem, w oczekiwaniu na spotkanie

Wasz biskup Sławomir

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia Święta

Boże Ciało 2024 w zdjęciach

Zobacz zdjęcia
w obiektywie Zdzisława Dańca
Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Boże Ciało 2024 Medytacje kard. Angelo Comastri

Kategorie
Info Info Aktualne Kuria Diecezjalna Parafia

Bierzmowanie 2024

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”

(Rz 8, 15)
Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Wzór protestu – katecheza

Wzór pisma do Ministerstwa Edukacji – w treści można ewentualnie coś zmienić dostosowując do własnych uwarunkowań.  Konsultacje w sprawie dyskryminującego łączenia klas zostaną zamknięte 29 maja 2024. Do tego dnia (włącznie) trzeba wysyłać protest. Dobrze byłoby skorzystać z wszystkich kanałów, by przekazać pismo rodzicom, katechetom, dziadkom i wszystkim ludziom dobrej woli. Można umieszczać je na stronach parafii i w mediach społecznościowych. Po 29 maja 2024 warto nadal kontynuować przesyłanie pism, ale już nie w ramach konsultacji społecznej.

Adres do wysłania: kancelaria@men.gov.pl