Kategorie
Info Kuria Diecezjalna Parafia

Wspólnota osób niepełnosprawnych „Stokrotki”

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Studium Muzyki Kościelnej nabór uzupełniający 2022

Diecezjalna Szkoła Muzyczna

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia Święta

Boże Ciało 2022

Zobacz zdjęcia
w obiektywie Aliny Tutak
Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi 2022

Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku ze święceniami kapłańskimi w 30. roku posługiwania diecezji gliwickiej

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Umiłowani Siostry i Bracia!

W trzydzieści lat od ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II naszej diecezji gliwickiej, jako wspólnota wiary stajemy przed naszym Panem z zapewnieniem o realizowaniu Jego nakazu „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 19-20). Każdy wierzący w Chrystusa posiada świadomość, że zadanie to szczególnie wypełnione może być tylko przez posługę kapłanów, których wybiera i ustanawia sam Zbawiciel przez posługę Kościoła Świętego. Ta prawda napełnia nas radością niemal każdego roku, gdy otwieramy się na działanie łaski Bożej, dzięki której wyrastają nowe zastępy odważnych w wierze osób, podejmujących decyzję o włączeniu się w wypełnianie zadań, postawionych przez Jezusa Chrystusa Kościołowi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w naszej diecezji święcenia prezbiterów wiążemy z wigilią uroczystości Zesłania Ducha Świętego, bo On – trzecia Osoba Trójcy Świętej – napełnia naszą świętą wspólnotę tchnieniem swojej łaski, uzdalniającej do kroczenia za głosem Zbawiciela.

Z radością trwamy we wdzięczności, kierowanej do całego Kościoła Gliwickiego za kolejne owoce wysiłków, mających poprowadzić do pomnożenia zastępu kapłanów naszej diecezji. Widomym owocem tych działań jest pomyślna decyzja Rady Moderatorów Seminarium Duchownego o dopuszczeniu do święceń kapłańskich w stopniu prezbitera naszych Drogich Diakonów, którymi są:

1. dk. Daniel Bembenek – z parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach,

2. dk. Krzysztof Czerner – z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach,

3. dk. Rafał Grajczyk – z parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach-Pniowcu,

4. dk. Rafał Kwieciński – z parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach-Pniowcu

5. dk. Przemysław Pawlak – z parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej,

6. dk. Dawid Pytlik – z parafii św. Józefa w Zabrzu.

Wymienieni po imieniu nowi pracownicy w Winnicy Pańskiej naszej diecezji wzmocnią zastęp już posługujących sług Jezusa Chrystusa. Z pewnością swą radość wyrażają w sposób szczególny Rodzice i Najbliżsi nowo wyświęconych kapłanów, bo wśród tych Drogich Osób wykuwał się fundament ich kapłańskich myśli i planów. Nie mniejszą radość przeżywają parafie, z których się wywodzą, a których wiara Duszpasterzy i wszystkich osób złączonych z Kościołem parafialnym i całą żywą wspólnotą wierzących rysowała w miarę dojrzały obraz życia łaski, którą warto szczerze, poprzez służbę kapłańską, umacniać i rozwijać. Ten wzgląd wzmacniany jest wyczuwalnym zatroskaniem, którego powód jest dostrzegalny: ów podniosły moment dla naszej diecezji przypada na trudne doświadczenia Kościoła w całym świecie, związane z obawą, że naprawdę możemy wnet odczuwać brak ofiarnych kapłanów dla zapewnienia łączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Dzień udzielania święceń kapłańskich stanowi prawdziwą uroczystość całej diecezji. Posługę szafarza święceń wypełnię w sobotę, dnia 4 czerwca br., czyli w wigilię Zesłania Ducha Świętego, o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Gliwicach. Zwracam się do wszystkich Drogich Diecezjan, by tego dnia szczególnie otaczali naszych młodych Przyjaciół swą modlitwą i szczerą życzliwością. Dla każdego, kto chciałby osobiście towarzyszyć podniosłym ceremoniom święcenia nowych kapłanów w katedrze zawsze znajdzie się miejsce. A wszystkich, pozostających w domach, zwłaszcza osoby starsze, chore, zajęte niezbywalnymi pracami, proszę o modlitewne włączenie się w pomnażanie naszej wdzięczności dla Bożej Opatrzności, dzięki której może nasza diecezja wzmocnić się o sześciu nowych kapłanów.

Na znak umacniania naszej więzi nadprzyrodzonej z Jezusem Chrystusem, Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Dobrym Pasterzem z serca błogosławię całej wspólnocie naszego Kościoła Diecezjalnego.

Gliwice, 21 maja 2022 r.

Wasz biskup

† Jan Kopiec

Kategorie
Info Kuria Diecezjalna

Studium Muzyki Kościelnej nabór 2022

Diecezjalna Szkoła Muzyczna

Kategorie
Info Info Aktualne Parafia

ks. Łukasz 6. rocznica święceń

ks. Łukasz i jego koledzy rocznikowi. Msza św. z okazji rocznicy święceń

Kategorie
Info Parafia

Paczka dla Ukrainy

Drodzy Parafianie!

Razem z Caritas Polska zapraszamy do udziału w akcji „Paczka dla Ukrainy”. Przynieś karton wypełniony produktami żywnościowymi, produktami dla dzieci oraz artykułami chemicznymi i kosmetycznymi do placówki Caritas przy ul. Ziemowita 2, w Gliwicach. Ważne, aby paczka została przygotowana według szczegółowych instrukcji. Znajduje się tam szczegółowy opis produktów, wymiary i waga kartonu. Tak przygotowane paczki zostaną wysłane za pośrednictwem Caritas do rodzin na Ukrainie. Jedna paczka zapewni kilkuosobowej rodzinie produkty na około tydzień.

Instrukcja do wydrukowania (na dole strony), oraz na stronie www.caritas.pl/paczkadlaukrainy.

Uwaga: paczka nie może być zaklejona – zamknie ją, po sprawdzeniu zawartości, pracownik lub wolontariusz Caritas.

1. Wypełnij karton zgodnie z sugerowaną listą produktów. Paczka powinna zawierać zawsze produkty z trzech kategorii:

  • żywność z długim terminem ważności (np. makaron, ryż, konserwy, puszki)
  • produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki)
  • artykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, pasta do zębów, plastry opatrunkowe)

Lista produktów do wydrukowania (na dole strony).

2. Każda paczka powinna być zapakowana do pełna, ale tak, aby można było ją zamknąć.

3. Waga paczki nie może przekroczyć 18 kg.

4. Zadbaj o to, by paczka była kompletna i gotowa do przekazania rodzinie na Ukrainie (nie będzie uzupełniana).

5. Jeżeli posiadasz własny karton, przyklej do niego logo akcji, aby był możliwy do identyfikacji. Wydrukuj List po Ukraińsku i włóż go do paczki.

Logo i List po Ukraińsku do wydrukowania (na dole strony).

6. Przygotowaną paczkę zanieś do placówki Caritas przy ul. Ziemowita 2, w Gliwicach.

7. Nie zamykaj opakowania. Pracownik lub wolontariusz Caritas sprawdzi czy wszystkie produkty z listy zostały umieszczone w kartonie.

8. Pamiętaj, aby w kartonie nie umieszczać odzieży, produktów wymagających przechowywania w lodówce oraz innych, które mogłyby ulec zniszczeniu w transporcie.

9. Tak przygotowane paczki zostaną wysłane za pośrednictwem Caritas i trafią do potrzebujących osób w Ukrainie.

Kategorie
Parafia Święta

Wielkanoc 2022 w zdjęciach

Zobacz zdjęcia
w obiektywie Macieja Turka

Kategorie
Kuria Diecezjalna

Studium Muzyki Kościelnej Dzień Otwarty 2022

Kategorie
Kuria Diecezjalna Parafia

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich bpa J. Kopca

Gliwice, 10 kwietnia 2022 r.

Czcigodni bracia kapłani!

Czcigodne siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego!

Drodzy diecezjanie!

Rok 2022 obfituje w rocznicowe wydarzenia. Dwudziestego ósmego stycznia obchodziliśmy 10. rocznicę ingresu do gliwickiej katedry i kanonicznego objęcia diecezji przez biskupa Jana Kopca, 27 marca diecezja gliwicka obchodziła 30-lecie powstania. Obecnie, z wielką radością i wdzięcznością Bogu, pragnę zapowiedzieć złoty jubileusz przyjęcia święceń kapłańskich przez naszego biskupa diecezjalnego.

Pół wieku temu, 30 kwietnia w opolskiej katedrze, przez posługę pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa, przyjął Jubilat święcenia kapłańskie. Przez sześć lat pracował jako wikariusz – najpierw w Zabrzu,
w parafii św. Franciszka z Asyżu, a następnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Zabrzu-Rokitnicy.

Od 1977 roku zdobywał kolejne stopnie naukowe i prowadził wykłady na wyższych uczelniach. Pełnił także obowiązki prefekta a później wicerektora
w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Zwieńczeniem drogi naukowej biskupa Jana było nadanie w 2008 roku tytułu naukowego profesora zwyczajnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Piątego grudnia 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Cemeriniano i pomocniczym opolskim, a 29 grudnia 2011 roku papież Benedykt XVI – biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej.

Pragniemy więc podziękować Dobremu Bogu za lata życia kapłańskiego
i biskupiego Czcigodnego Jubilata. Kapłanów, siostry zakonne, członków grup parafialnych, delegacje z każdego dekanatu zapraszam 30 kwietnia o godzinie 11.00 do wzięcia udziału we Mszy świętej w gliwickiej katedrze oraz zaśpiewania razem z biskupem Janem uroczystego „Te Deum laudamus”.

Dostojnemu Jubilatowi z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich życzymy głębokiej radości płynącej z bliskości naszego Pana, a także mocy
i światła Ducha Świętego w prowadzeniu diecezjalnej wspólnoty do Chrystusa. Niech Najświętsza Maryja Panna wyprosi dla Niego wszelkie potrzebne łaski.

+ Andrzej Iwanecki
biskup pomocniczy gliwicki