Kategorie
Info Kuria Diecezjalna Parafia

Święcenia biskupie i Ingres ks.prał. Sławomira Odera

Fot. Andrzej Złoczowski