Kategorie
Kuria Diecezjalna Święta

Dyspensa Biskupa Gliwickiego na 01.12.2023

DEKRET O DYSPENSIE

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

w piątek 1 grudnia 2023 roku.

W związku z uroczystościami barbórkowymi i andrzejkowymi, działając zgodnie kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji gliwickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie tych wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę
o modlitwę w intencji biednych i o przekazanie im – w miarę możliwości – adwentowej jałmużny.

Z modlitwą i błogosławieństwem

† Sławomir Oder

Biskup Gliwicki